Solgar® a životní prostředí

Solgar® a životní prostředí

Solgar_Carbon Neutral LogoDbáme na životní prostředí
I malé změny mohou vést k významným výsledkům. V naší společnosti Solgar® jsme si toho dobře vědomi.

V roce 2009 získala společnost Solgar® Velká Británie a Irsko certifikaci uhlíkové neutrality CarbonNeutral, a to díky spolupráci se společností The CarbonNeutral Company, která je největším světovým poskytovatelem řešení na ochranu ekologie a redukci uhlíkových emisí. Od té doby Solgar ve velké Británii a Irsku měří emise oxidu uhličitého vznikající v důsledku obchodní činnosti společnosti, obchodních cest a spotřeby pohonných hmot, a snaží se je snižovat.1

Společnosti Solgar® není lhostejná stopa, jakou všichni zanecháváme na životním prostředí, ať již v rámci naší profesní činnosti nebo osobně. Proto zacházíme až do takových krajností, že používáme skleněné lahvičky, které jsou zaručeně 100% recyklovatelné. Tyto lahvičky zároveň zaručují zachování účinnosti a stálosti složení našich potravinových přípravků a rostlinných výtažků. Obalové materiály, ve kterých zasíláme naše produkty, jsou z recyklovaných kartonových obalů na vejce a z novinových odřezků z recyklovaného papíru, který získáváme od lokálních dodavatelů. Dokonce i krabičky produktů Solgar® jsou vyrobeny z ekologicky šetrného kartonu.

CarbonNeutral
Aktivita společnosti Solgar v rámci projektu uhlíkové neutrality CarbonNeutral spočívá rovněž v investování do projektů zabývajících se nákupy emisních povolenek. Investujeme také do ekologických projektů na různých místech planety, včetně podpory větrných farem a do projektů zaměřených na využití solární energie.

The CarbonNeutral Company (www.carbonneutral.com) je největší světový poskytovatel řešení firmám, které omezují negativní dopady na životní prostředí. Tato společnost využívá zkušenosti z více než sedmnáctileté praxe s bezkonkurenčním množstvím klientů a rozsáhlým know-how. I proto dokáže určit, jaké účinné ekologické nástroje má zvolit při rychle se měnících požadavcích jednotlivých klientů. Díky své činnosti v oblasti obnovitelné energie, emisních povolenek a uhlíkové kompenzace, správy vod, vytváření trvalého řetězce dodavatelů a ochrany biodiverzity se tato společnost může pyšnit dobrými výsledky při hledání inovativních a účinných řešení, které odpovídají požadavkům jejích klientů.

Prostřednictvím svých poboček v Londýně a New Yorku využívá nadnárodní tým společnosti The CarbonNeutral Company své zkušenosti s prací pro mezinárodní B2B korporace, z uhlíkového trhu a obchodování s povolenkami, z realizace projektů na snižování uhlíku, ze strojního inženýrství, marketingu a nejrůznějších konzultací. CarbonNeutral je registrovaná ochranná známka společnosti The CarbonNeutral Company a je celosvětově uznávanou autoritou, která vydává certifikace podnikatelským subjektům, které měří své emise CO2 a podařilo se jim tyto emise při svém provozu, výrobě produktů a poskytování služeb snížit na nulovou hodnotu.

1. Abychom v naší společnosti Solgar® dosáhli statutu CarbonNeutral, spolupracujeme se společností The CarbonNeutral Company, největším světovým poskytovatelem řešení pro redukci uhlíkových emisí. Společnost Solgar® snížila své emise skleníkových plynů v souladu s protokolem „The CarbonNeutral Protocol“, celosvětovým standardem pro certifikaci uhlíkové neutrality. V rámci programu došlo k nezávislému vyhodnocení emisí CO2 produkovaných vozidly zaměstnanců, služebními vozidly, při obchodních cestách (leteckou, železniční i silniční přepravou), zajišťováním dodávek třetím osobám, využíváním elektřiny na pracovišti nebo využíváním skládek a následně byl realizován program pro redukci emisí. To znamená, že na každou tunu emisí, kterou ve společnosti Solgar® vytvoříme, kupujeme ověřený karbonový offset, který potvrzuje, že stejný objem skleníkových emisí bude z atmosféry eliminován díky projektu zaměřenému na obnovitelnou energii nebo čistou technologii. Společnost Solgar® se zavázala k trvalému snižování svých emisí CO2.

Solgar® je registrovaná ochranná známka.